Anaparadan Yapılan Kesintilerin İadesi İçin Dilekçe Örnekleri
Bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişikle sistemden ayrılmış katılımcıların ana paralarından yapılan kesintilerin iadesine ilişkin olarak, vergi dairesine ve bireysel emeklilik şirketine verilecek dilekçe örnekleri aşağıdadır.
Vergi dairesine başvuru sırasında gereken evrakların temini için Bireysel Emeklilik Şirketine verilecek dilekçe örneği:
__________________________________________________________________________________________
……….. EMEKLİLİK A.Ş.’NE
………..
Şirketiniz nezdinde akdedilmiş emeklilik/şahıs sigorta poliçemin sona ermesi nedeni ile 29.06.2012 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan 6327 sayılı Kanun kapsamında ana paradan yapılan vergi kesintisinin iadesi için vergi dairesine başvurmak üzere aşağıdaki belgelerin tarafıma iletilmesini arz ederim.
1)- Emeklilik/sigorta şirketi tarafından tanzim edilen hayat sigortası/bireysel emeklilik poliçesinin bir örneği.
2)- Düzenlenmiş olan poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneği.
3)- Kesintilerin yatırıldığı vergi dairesinin adı ve açık adresi ile şirket vergi numarası.
ADRES Tarih
.. .Adı Soyadı
… .İmza
EK:
Kimlik Fotokopisi
__________________________________________________________________________________________
Vergi dairesine verilecek dilekçe örneği:
____________________________________________________________________________________________
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vergilendirme Grup Müdürlüğüne
29.6.2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.6.2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yer alan düzenleme kapsamında, iştirakçisi bulunduğum bireysel emeklilik/sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş emeklilik/şahıs sigorta poliçemin sona erdirilmesi nedeni ile tarafıma yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsamında tevkif edilerek ödenen vergilerin, aynı kanunun 75 inci maddesine eklenen dördüncü fıkra hükmüne göre belirlenen menkul sermaye iradı üzerinden yürürlükte olan orana göre hesaplanan tutarı aşan kısımla ilgili dava açmayacağımı /açılmış bulunan davalardan feragat ettiğimi beyan ederek iade edilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.
ADRES Tarih
.. .Adı Soyadı
… .İmza
BİREYSEL EMEKLİLİK/ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETİNİN
Unvanı :
Vergi Numarası :
Poliçe Numarası :
ÖDEMENİN YAPILACAĞI
Banka Adı :
Şube Adı :
IBAN Numarası :
TC Kimlik Numarası :
İrtibat Telefonu :
EKLER 1)- Emeklilik/sigorta şirketi tarafından tanzim edilen hayat sigortası/bireysel emeklilik poliçesinin bir örneği, (Düzeltme: Konuyla ilgili son düzenlemeyle, artık poliçe örneği istenmeyecek ve şimdiye kadar poliçe örneği olmadan yapılan başvurular kabul edilecektir. Detaylar için tıklayınız.)
2)- Düzenlenmiş olan poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneği,
3)- Açılmış dava bulunması halinde, ilgili yargı merciinden davadan feragat edildiğine dair şerhli dilekçe veya mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneği.
______________________________________________________________________________________________
Gelen Aramalar: bireysel emeklilik stopaj iadesi dilekçesi,büyük mükellefler vergi dairesi stopaj iadesi,bireysel emeklilik stopaj iadesi,bes stopaj iadesi,bireysel emeklilik kesintilerinin iadesi dilekçesi,bireysel emeklilik vergi iadesi dilekçe örneği,bireysel emeklilik iade dilekçesi,bireysel emeklilik kesinti iadeleri,bireysel emeklilik vergi kesintisi iadesi dilekçe örneği,bireysel emeklilik stopaj iadesi dilekçe örneği

admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response