Anayasa Hukuku İptal davasının açılamayacağı haller

İptal davasının açılamayacağı haller
Madde 19 – Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde Anayasanın 121 ve 122 nci maddeleri gereğince çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere karşı şekil ve esas bakımından iptal davası açılamaz ve mahkemlerde Anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez.

admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response