Bilirkişi Raporuna İtiraz Ağir Ceza Dilekçe Örneği – Ceza Dilekçe Örnekleri
……..  AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Dosya Esas: …/…
BİLİRKİŞİ RAPORUNA
İTİRAZ EDEN SANIK : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
Adres
VEKİLİ : Av.  Adı ve Soyadı
Adres
DAVACI : K.H.
KATILAN : Adı ve Soyadı
SUÇ : ……
AÇIKLAMALAR :
Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Şöyle ki; daha önce yapmış olduğumuz itirazlar, beyanlar, mahkemedeki tanık ifadeleri ve raporlara karşı itirazlarımız dikkate alınmadan önceki raporlarla aynı mahiyette rapor düzenlenmiştir.
2- Dosya ve eki evraklar yeterince incelenmemiş, dosyadaki ifadeler yeterince irdelenmemiş ve iddialarımız yeterince araştırılmamıştır. Bu nedenle bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz.
3- Rapor alınan uzman bilirkişilerce yeniden rapor düzenlenirse gerçeklerin ortaya çıkacağını ve müvekkilimin kusurunun olmadığının ortaya çıkacağını düşünmekteyiz.
HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. 67 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, yeniden oluşturulacak bir bilirkişi heyetince dosyanın incelenmesi hususunda gereğinin yapılmasını, sanık vekili olarak saygılarımızla arz ve talep ederim …/…/…

Sanık Vekili
Av.  Adı ve Soyadı
İmza

admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response