Sigorta

Bireysel emeklilik sistemi (BES) İptal Ettirilirse Ne Olur?

Bireysel emeklilik sistemi (BES) İptal Ettirilirse Ne Olur? BES sözleşmesi, teklif formunun imzalandığı tarihi takip eden 60 gün...

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçe iptali

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçe iptali Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir poliçe olup ancak Genel Şartlar C2 "Sigorta Ettirenin...