D-Smart Net Abonelik İptali

D-Smart Net Abonelik İptali
ABONE,  0.212.444 55 65 numaralı müşteri hizmetleri numarası
üzerinden iletebilir. Bu halde ABONE’den ayrıca aylık hizmet, abonelik ücreti ve aktivasyon ücreti alınmaz.
Cayma halinde, ABONE’ye teslim edilen donanım, Yetkili Satış Noktası tarafından geri alınır veya kargo
ücreti D-SMART’a ait olmak üzere cayma talebini takiben üç iş günü içerisinde D-SMART’a
gönderilebilir. Şu kadar ki; ilgili donanım D-SMART veya Yetkili Satış Noktası tarafından ABONE’ye
teslim edildiği haliyle aynı, çalışır durumda, tam ve eksiksiz olarak iade edilmelidir.