Enerjisa Yeni Abonelik Başvurusu Nasıl yapılır

1. Enerjisa, Başkent EDAŞ Müşterilik işlemi bir çok yoldan kolaylıkla yapılabilir. Başvuru sahibi müşteri, dahil olmak istediği müşteri grubunu belirler, gerekli belgeleri hazırlar ve en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize ya da Mobil Müşteri Hizmet Aracı’na bu belgeler ile başvurabilir.

2. Enerjisa Başkent EDAŞ Müşteri temsilcileri müşteri adayının başvurusunu kabul eder, inceler, sunulan belgeler ile başvuru esnasında tercih edilmiş olan müşteri grubunun uygunluğunu kontrol eder.

3. Başvuru sahibinin yeni bir sözleşme yapabilmesi için, müşterilik hesabında Enerjisa Başkent EDAŞ’a vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir. Aksi takdirde müşteriden borcunu kapatması talep edilir.

4. Başvuru her açıdan uygun görülürse, müşterinin başvurusu elektronik ortamda sisteme işlenir ve müşteri ile Perakende Satış Sözleşmesi ve Dağıtım Bağlantı Antlaşması (her türlü müşteri bilgisi, şirket bilgileri, sayaç ve ölçü sistemleri bilgileri, müşteri beyanları, gerekli olan belgeler ve yerinde yapılacak kontroller sonucu tanzim edilen raporlar doğrultusunda düzenlenerek, ekleri ile birlikte Müşteri Hizmetleri Merkezi tarafından hazırlanır) karşılıklı olarak imzalanır.

5. Müşterinin, abonelik işlemi sonunda tahakkuk eden bedelleri ödemesi gereklidir. Bedellerin tahsilatı sonrasında sözleşme yapılan yer belediye sınırlarının içindeyse 3 günde, dışındaysa 5 gün içinde enerji verilir.

6. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince belediye sınırları içinde yer alan ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde MESKEN olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan TİCARETHANE, BÜRO ve BENZERİ AMAÇLARLA KULLANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya devlet tarafından sağlanan kredi ile yapılan meskenleriçin zorunlu deprem sigortası yapılması gerekmektedir.

Yine aynı kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda, zorunlu deprem sigortasının elektrik abonelik işlemleri sırasında ilgili kuruluşça kontrol edilmesi gerekliliği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, 18.08.2012 tarihinde itibaren yapılacak mesken aboneliği işlemlerinde zorunlu deprem sigortası poliçesinin ya da poliçe numarası ile poliçe sahibinin T.C. Kimlik numarasının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Detaylı bilgi için www.dask.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

7. 7 Aralık 2012 tarihli Vergi Usul Kanunu tebliği gereği yapılan tüm abonelik işlemlerinde, abonelik yapılacak kişinin Kiracı ya da Mülk Sahibi olduğu bilgisinin alınması gerekmektedir.
Kiracıların abonelik işlemi sırasında ;
-Mülk Sahibinin Özel kişi olması durumunda, Mülk Sahibinin TC Kimlik No, Ad ve Soyad bilgilerini
-Mülk Sahibinin Tüzel kişi olması durumunda Vergi No ve Ad/ Unvan bilgilerini
beyan etmesi gerekmektedir.

admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response