Enerjisa Yeni Abonelik için Gerekli Belgeler (Mesken,Ev İçin)
Yeni Tesise müşterilik için gerekli belgeler nelerdir?
Mesken
– Formül proje numarası
– İskân raporu (yapı kullanım izin belgesi)
– Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”
– Mülkiyetini belirleyen belgelerden herhangi birisi(kira sözleşmesi/ikametgâh, tapu kaydı, lojman tahsis belgesi vb.)
– Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)
– Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi
gereken vekaletname
– Zorunlu deprem sigortası gerektiren yerler için zorunlu deprem sigortası poliçesi ya da poliçe numarası ile birlikte poliçe sahibinin T.C. Kimlik numarası
Zorunlu Deprem sigortası ile ilgili detaylı bilgiye www.dask.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Abonelik yapılacak kişinin Kiracı ya da Mülk Sahibi olduğu bilgisi ve kiracıların;
– Mülk Sahibinin Özel kişi olması durumunda, Mülk Sahibinin TC Kimlik No, Ad ve Soyad bilgilerini
– Mülk Sahibinin Tüzel kişi olması durumunda Vergi No ve Ad/ Unvan bilgilerini
beyan etmesi gerekmektedir.

Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler

– Gazi, dul, şehit yakınları için; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş aldığına dair bir yazı ve şehit veya gazi kimlik kartı
(Bu tarifede bulunan müşterilerimizin belgelerini her yıl Ocak ayında ilgili işletmelere bizzat kendileri ibraz etmeleri ve ilgili işletmelerin bu evrakları dosyalarda bulundurması gerekmektedir. Aksi takdirde müşteri grubu için uygulanacak tarifeye uygulamasına son verilir. Şehit aileleri ve muharip/malul gazileri için, sadece ikamet ettikleri meskende tükettikleri elektrik enerjisi için bu tarife uygulanır, diğer müşteriliklerde (yazlık, bağ evi..) bu tarife uygulanmaz.)

admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response