evlenebilsem.com Üyelik İptali

Sözleşmenin Feshi ve Cayma Hakkı

Üyenin, üyeliğini noter marifetiyle yazılı olarak (faks veya e-posta yoluyla) feshetmesinden itibaren 5 gün boyunca ve üyeliği süresince yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
Ancak, Üye’nin işbu Sözleşme tahtında, üyeliği sona erdiği halde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yükümlülükleri ve kişilik haklarının korunması ve gizlilikten doğan yükümlülükleri aynen devam eder. Üye, üyeliğini iptal etmekle ücretli hizmetler için ödediği ama henüz kullanılmamış kısmından feragat etmiş olacağı için yaptığı ödemeleri geri alamaz. Üye, kimlik doğrulaması için üyeliğine ilişkin fesih bildiriminde e-posta adresini ve kullanıcı kodunu belirtmekle yükümlüdür. evlenebilsem.com, üyelerin işbu Sözleşme’de belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri tüm hükümleri ihlal etmeleri durumunda, işbu Sözleşme’yi hiçbir yükümlülük üstlenmeksizin tek taraflı olarak feshedebilir ve üyeler fesih sebebiyle evlenebilsem.com ‘un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdürler. 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanılarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. Maddesi hükmü uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir”. Bu doğrultuda, Üye’nin herhangi bir sebebe dayanarak üyelik sözleşmesinden “Cayma Hakkı” bulunmamaktadır.

admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response