İdari Yargıda İptal ve Tazminat Davalarında verilebilecek nihai karar sonuçları

Görev Ret (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi)
İptal
Ret
Ksımen İptal Kısman Ret
Tazminat (Maddi-Manevi) Kabul
Tazminat (Maddi-Manevi) Ret
Kısmen Tazminat Kabul Kısmen Tazminat Ret
Karar verilmesine yer olmadığına (KVYO)
Davanın Açılmamış Sayılmasına
Görev Ret (Adli Yargı)
Görev ret (Danıştay / İdare mah / vergi mah )
Yetki Ret
Ehliyet Ret
Süre Ret
Dilekçe Ret (3. mad. ye göre, 3 ve 5. mad. ye göre, 5. mad. ye göre)
İncelenmeksizin Ret
Yetkili yargı yerini belirlenmesi için dosyanın…(Danıştay a / Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine)
Yok hükmünde sayılmasına
Kesin hüküm nedeniyle incelenmeksizin ret
Israr (iptal / ret)
İdari Merciine Tevdiine
Dava Dilekçesinin iptaline (Yalnız öleni ilgilendiren dava için)
Bozmaya uyma (iptal, ret, kabul, …)
Dersdestlik nedeniyle KVYO
Kısmen iptal-kabul, kısmen ret
KVYO (Af nedeniyle)
Görev Ret (Görevli yargı yerinin belirlenmesi çin dosyanın BİM e / Danıştay a Gönderilmesine)
Yenileme süre ret (Dilekçe ret üzerine davanın 30 gün içinde yenilenmemesi)
İşlemden kaldırma (2577/26-1 mad. tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik nedeniyle)
Bağlantı nedeniyle idare mahkemesine gönderilmesine (BİM kararı uyarınca)
Dosya esas kaydının kapatılması (Başka mahkemenin dilekçesi sehven kayıt almış ise)
Birleştirme kararı
Dava ret (Dilekçe ret üzerine aynı yanlışlıkların yapılması)

admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response