İşlemin İptali, Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemi Dilekçesi
…….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
DAVACI : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
 Adres
DAVALI : İçişleri Bakanlığı, …..  Genel Müdürlüğü / ……
DAVA KONUSU : İşlemin iptali
TEBELLÜĞ TARİHİ  : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Emniyet Müdürlüğü kadrosunda … sicil sayılı, …Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, …/…/… tarihinde…..  İl Emniyet Müdürlüğüne tayin edildiğim hususu …/…/… tarihinde tarafıma bildirildi. İkinci Bölge görevimi …-… yıllarında … ilinde yaptım. Bu sene bulunduğum rütbede ikinci kez şark görevi için hazırlık emri geldi. Müdürlüğümüz kadrosunda görevli ….. Sınıf Emniyet Müdürü …’a bu yıl içerisinde ikinci kez şark hazırlığı geldiği halde, …. bölgeye atama yapılması şöyle dursun, …..  Müdürlüğüne tayin edilmek suretiyle adeta ödüllendirilmiştir. Ayrıca, …, …, … v.b. birçok Emniyet Müdürü rütbesindeki personel ikinci bölge hizmetine hiç gitmemişlerdir.
2- Ben ikinci bölge hizmetimi yapmama rağmen, yukarıda belirtmiş olduğum Emniyet Müdürleri bu zorunlu hizmete hiç gitmemişlerdir. İdare takdir yetkisini anılan göreve hiç gitmeyenlerin yerine benim aleyhime kullandı. İkinci bölge görevimi yukarıda belirttiğim tarihler arasında yapmış olmama rağmen, ikinci kez ikinci bölge görevine gönderilmem idarenin almış olduğu haksız ve keyfi bir karar olup, Anayasamızın eşitlik ve adalet ilkelerine aykırıdır. Diğer taraftan eşim …., Devlet Hastanesinde doktor olarak çalışmakta ve atama işlemi aile birliğimi de bozmaktadır.
DELİLLER : 1-
                                                      2-Atama Kararı
                                                      3-…. sicil sayılı memuriyet dosyası,
                                                     4- Mahkeme kararları
                                                     5-Ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : İdarenin vermiş olduğu bu adaletsiz, ekteki emsal kararlardan görüleceği üzere eşitliğe aykırı ve bu sebeple de keyfi atama işleminin öncelikle yürütmenin durdurulması ve atama işleminin iptaline, dava masraflarının davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı
Adı ve Soyadı
İmza
admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response