Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Dilekçesi

İhtiyati Tedbir İstemi Vardır.
……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI:Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
Adres
VEKİLİ: Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI:Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
Adres
DAVA KONUSU:Mal rejiminin tasfiyesi
AÇIKLAMALAR:
1- Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Geçinemedikleri için açılan boşanma davası … Aile  Mahkemesinin …/… esas sayılı dosyası ile derdest olup devam etmektedir.
2- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 225/2. maddesine göre, boşanma kararı verilmesi halinde mal rejimi dava tarihi itibariyle sona ereceğinden, ilgili kanun hükümlerine göre malların tasfiye edilerek edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaştırılmasına, davalı üzerinde bulunan mallar üzerine tedbir konulması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER:1-
                                                   2-Tanık (Tanık isimleri bildirilecek)
                                                   3-Tapu kaydı
                                                  4-Ve her türlü yasal delil
HUKUKİ NEDENLER:TMK. md. 255 vd. ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda kısaca açıklanan nedenler karşısında, malların tasfiyesine ve malların edinilmiş mallara katılma ile ilgili mal rejimine göre paylaştırılmasına, davalı üzerinde bulunan taşınmazların tapu kaydına tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Not:Ayrıca delil listesinde her delilin ve tanığın  hangi vakıayı ispatlayacağı  açıkça belirtilmelidir.
admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response