Dernek Üyelik İşlemleri

Dernek Üyelik İşlemleri;Dernek üyeliğinin kazanılması; Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz. Dernek

Lokal açma ve çalışma izninin iptali

Lokal açma ve çalışma izninin iptali Yapılan denetimler neticesinde, uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı, kullanıldığı veya bulundurulduğu; 6136 sayılı Ateşli

Dernek Üyeliğinden Çıkarılma

Dernek Üyeliğinden Çıkarılma Genel Kurul’un kabul ettiği aidat ve giderlere katkı payını kendilerine yapılacak yazılı ihbara rağmen, tebellüğ tarihinden itibaren

Şikayet Dilekçesi,Dilekçe Örneği

Şikayet Dilekçesi,Dilekçe Örneği ……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMI’NA DOSYA NO : ……. Hz. KONU : Sanık …….’ dan şikayetçi olduğumuzun

Takipsilik Kararına İtiraz Dilekçesi

Takipsilik Kararına İtiraz Dilekçesi SAYIN BAŞKANLIĞI’NA Sunulmak Üzere ……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMINA İTİRAZ EDEN :……. VEKİLİ :……. YAKINAN :…….