Posts tagged "iGDAŞ"

İgdaş Geçiçi (Belli Sürelerde) Gaz Kapama Nedir?

İgdaş Geçiçi (Belli Sürelerde) Gaz Kapama Nedir?

Abonenin belli bir süre için doğalgazı kullanmak istememesi ve tüketim borcunu ödemesi halinde sayacının mühürlenerek gazının kesilme işlemidir.

Geçici gaz kapatma talebi için;

Geçici kapama talebini beyan eden dilekçe
Kimlik Fotokopisi, Kimlik numarası gerekir.
Geçici olarak gaz kapaması yaptırmıştım, nasıl açtırabilirim?

Geçici gaz kapamadan dolayı kapatılmış olan gazın açılmasını talep eden dilekçe
Kimlik fotokopisi, kimlik numarası
**Sadece ismi geçen abonenin şahsi başvurusu kabul edilebilir.

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 19 Ekim 2013 at 10:22

Categories: Kamu   Tags: ,

iGDAŞ Sözleşme Fesih İşlemi

iGDAŞ Sözleşme Fesih İşlemi  (Doğalgaz kullanımının sonlandırılması)

Doğalgaz kullanıcısının (Abonenin) bulunduğu adresten taşınması sebebiyle doğalgaz kullanım sözleşmesini sona erdirmek için talepte bulunması veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; sayaçtaki son tüketim endeks tespitinin yapılarak sayacın mühürlenmesi ve abone hesabının tasfiye edilmesi işlemidir.

Doğalgaz Kullanım Sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak feshedebilirsiniz.

Güvence Bedeli; Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi esnasında dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına almak için tahsil ettiği ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi’ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilen ve sözleşmenin feshedilmesi halinde aboneye iade edilen bedeldir.

Sözleşmenin Feshi İçin Gerekenler;
Sözleşme fesih başvurusunun, doğalgaz kullanım sözleşmesinde adı geçen şahsın kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekir.

Konut Olan Yerler İçin;
• Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)
• Tesisat numarası

Konut Harici Olan Yerler İçin;
• Yetki belgesi
• İmza sirküleri
• Kimlik fotokopisi
• Kaşe

Güvence bedeli iade seçeneği olarak;
• Vadesiz banka hesabınıza ait IBAN numarasına havale edilmesini,
• İGDAŞ Hizmet Binaları’ndaki Veznelerden ödenmesini, (Vezneler için tıklayınız) 
• Başka bir tesisatta kendi adınıza ait doğalgaz kullanım sözleşmesi varsa bu tesisata naklini,
talep edebilirsiniz.

NOT: Fesih ve yeni sözleşmenin aynı anda yapılacak olması halinde, naklin gerçekleştirilebilmesi için öncelikli olarak yeni sözleşmenin yapılması gerekmektedir.

UYARI
Otomatik ödeme talimatı olan abonelerimizin, fesih müracaatından sonra bankalarından talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 7 Eylül 2013 at 10:45

Categories: Kamu   Tags: ,

You might also likeclose