Vergi Dairesi İşi bırakan mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler
İşi bırakan mükelleflerin, aşağıdaki belirtilen işlemleri yapmaları
gerekir:
 Kullanılması zorunlu belgelerden (Fatura, Sevk İrsaliyesi vb.) en
son kullanılan cilt ile hiç kullanılmayan ciltlerin, işi terk dilekçesi
ekinde ve terk tarihinden itibaren 1 ay içinde, ilgili vergi dairesine
ibraz edilmesi gerekir.
 İşi bırakma halinde ödeme kaydedici cihazın vergi dairesindeki
kaydının silinebilmesi için mükelleflerin işi bırakma tarihinden
itibaren 30 gün içinde yetkili servise başvurarak cihaz hafızasında
kayıtlı bulunan bilgileri tespit ettirmesi, cihazın kullanıldığı döneme
ilişkin mali hafıza raporlarını aldırması, tutanak hazırlatması
ve ödeme kaydedici cihaz levhası ile birlikte servis tutanağının
düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi
dairesine müracaat ederek kaydını sildirmesi gerekmektedir.
Ayrıca mükellefler işi bıraktıklarını vergi dairesine bildirdikten
sonra işin bırakıldığı yılı izleyen yıldan itibaren başlamak üzere
5 yıl süreyle defter ve belgelerini saklamak zorundadırlar.
Bu süre içinde defter ve belgelerin vergi incelemeye yetkili kişiler
tarafından istenmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur.

admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

1 Comment

Leave a Response