Vergi Dairesi İşi Bırakma işlemleri
Mükellefiyetin başlangıcında işe başlamayı bildirmek zorunda olan
mükellefler, işi bıraktıklarında da bu hususu işi bırakma tarihinden
itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.
İşi bırakan mükelleflerin işi bıraktıklarını, “İşe Başlama/İşi Bırakma
Bildirimi” veya dilekçe ile vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.
Bildirimle ilgili form vergi dairelerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın
internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle elde
edilebilir.
Mükelleflerin işi bıraktıklarını 1 ay içinde bildirmemeleri halinde
vergi dairesince ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.

VERGİ DAİRESİNCE İŞİ BIRAKMIŞ SAYILMA
 İşi bıraktığını bildirmeyen mükellefin işi bıraktığının idarece tespit
edilmesi,
 Yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde
bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine
dair herhangi bir bilgiye ulaşılamaması,
 Başka bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde sahte
belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği incelemeye
yetkili olanlar tarafından tespit edilen ve düzenlenen raporda
mükellefiyetinin devamının gerekli olmadığının belirtilmesi,
hallerinde mükellefiyet kaydı vergi dairesince silinir ve bu durum,
ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
üst kuruluşuna da bildirilir. Mükellefiyet kaydının silinmesi mükellefin
işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan
kaldırmayacağı gibi bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun tespit
edilmesi halinde bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge
düzenleme fiilini işleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza
uygulanmasına engel olmaz.

admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response